Rituelen

Er zit een grote kracht in rituelen. Vaak hebben we onbewust onze eigen rituelen gecreeërd  b.v. een ochtend ritueel bij het opstaan en een avond ritueel bij het naar bed gaan, soms een maaltijd ritueel rond de belangrijkste maaltijd van de dag. Met de ontzuiling en het lostlaten van religieuze tradities zijn ook veel ritueelsmomenten verloren gegaan. Toch is er een groeiende bewustzijn van de belang van een rituele viering van belangrijke momenten, in het dagelijkse, in de loop van een leven en om de cirkel van het jaar te eren en vieren.
Voorbeelden van rituelmomenten:

 • Verwelkoming- naamgevingsritueel en zegening van een baby;
 • Ritueel om de stap van het naar school gaan te vieren;
 • Overgangsrituelen voor
  • tieners in de puberteit
  • begin van menses voor de meisjes (ook voor jongens met een mannen groep);
  • het ouderlijke huis verlaten;
  • de overgang voor vrouwen;
  • maan rituelen
  • na een scheiding;
  • bij een verhuizing, het loslaten van een plek en het inwijden van de nieuwe;
  • nieuw werk/opleiding;
  • na verlies in welk vorm dan ook;
  • na een aanval, inbreking of verkrachting;
  • overgang van deze wereld naar de volgende.

 • Het verlies van een geliefde, bekende, van een baan of zelfs een verandering in je eigen gezondheid kan op kan een moment zijn om voor zegening en ondersteuning te vragen opdat het een andere plaats in je leven kan krijgen. Een ritueel met tijd om herinneringen te delen of samen te zijn met favoriete muziek van een overledene, of dat voor jou in jouw proces iets uitdrukt van hoe het nu voor je is of in een toegewijde stilte samen de aandacht delen. Er kan ook gekozen worden om samen  muziek te maken, te zingen en te beweging of rust, bloemen en beelden te delen , of met gebed/ meditatie samen te zijn in aandachtigheid.
 • Er zijn veel meer mogelijkheden.  Je voelt zelf wanneer er iets in jouw leven is die om bijzondere aandacht vraagt om een opening te maken of om af te sluiten, om te vieren of om te transformeren.. Een ritueel is één manier om dat te doen. Het kan ook een manier zijn om een ‘oud’ iets op te ruimen, het een andere plek te geven in je leven, het om te vormen naar vruchtbare ‘compost’ voor nu en de toekomst.
 • Een ritueel schept een bijzonder moment. Vraagt aandacht en concentratie zo wel voor de inhoud als voor de vorm. Er zijn ook bewuste keuzes die gemaakt moeten worden, b.v.: wie mag eraan deelnemen? Mogen de getuigen ook actief deelnemen in de viering? Zijn ze ‘stille getuigen’ van een belangrijk moment? Er zijn veel verschillende manieren om mensen deel te laten nemen - zonder dat het een oeverloze gelegenheid wordt. Het is ook nodig om erbij stil te staan wie ‘houdt de concentratie’ tijdens het ritueel. Kan je dat zelf? Ben je zelf ‘te dicht bij en wil je iemand anders vragen om ‘container’ te zijn en het geheel energetisch te houden?
 • Zubin Nur heeft meer als 12 jaar ervaring in het opzetten, leiden en vormgeven van rituelen en doet dit vanuit een hartconcentratie.. Ze is ook bekwaam in het bij elkaar brengen en houden van mensen (ook van verschillende levensvisies en overtuigingen )in een rustige, warm en veilige sfeer .

  De prijs van jouw ritueel / viering hangt af van de voorbereiding  en ondersteuning  die nodig is & de duur daarvan. Er zijn zo veel verschillende mogelijkheden. Een richtlijn is: telefoonisch overleg ter voorbereiding kost € €63- per uur; het leiden van een ritueel  €81- per uur (+ reiskosten). Bel:            026 3890121        voor meer informatie en om te overleggen.


Download Folder
Rituelen