Wat is Hearts Light

Wat is Heartslight?

HeartsLight biedt je een inzicht tot Zubin Nur’s concentratie op Healing, Rituelen, Innerlijke Ontwikkeling, Heilige Wijsheid, en Spirituele Groei.

Zubin Nur heeft veel  gereisd zo wel innerlijk als ook in de wereld,  (Europa, Australie, Nieuw Zealand, India en Peru). Wijsheid verzamelend en haar kennis en verbindingen met de Aarde en met de Mensen van de Aarde, de Mensen van Één Hart verdiepend.
Zij is ook geschoold in geweldloze communicatie, Bach Bloessem Remedies, aromatherapie, irisdiagnostiek, kinesiology, psychologie, meditatie en de wijsheid van de heilige tradities zo wel de natuur tradities als de meer gestructureerde religieuze tradities. Haar ervaring is dat er Een kracht is dat ALLES verbindt. Al de tradities, al het geloven en niet geloven is alles Één als we luisteren met de oren van ons hart.

We bevinden ons in een tijd van snelle veranderingen, chaos is veelal het vervolg. Velen voelen de onzekerheid in deze tijden. Sommigen trekken zich terug naar de oude manieren, naar de regels en waarden om stabiliteit te vinden; anderen gaan naar binnen, ontdekkend wat deze verandering voor hen betekent, zoekend naar nieuwe wegen om in evenwicht te blijven midden in de verandering; weer anderen gaan naar voren, grondbrekend, voorbereiders van een nieuwe weg, opdat anderen makkelijker vooruit kunnen gaan.

Zubin Nur beidt verschillende wegen van innerlijke wijsheid, reflectie en ondersteuning voor innerlijke en spirituele ontwikkeling. Er is geen verkeerde weg, er is jouw weg.

Zubin Nur’s inzicht is dat hoe meer we elk onze eigen innerlijke wijsheid volgen hoe meer we in onze kracht zullen leven en zo anderen aanmoedigen om hetzelfde te doen. ~ dit is het pad van jouw ‘Hearts Light’.