Wie is Zubin Nur

ZubinNur

Wie is Zubin Nur?

Zubin Nur werd in Engeland geboren in 1954 en heeft in Duitsland en Nederland gewoond.

Als kind vond zij weinig soelas in de kerk die alleen een hemel had voor de eigen gemeenschap. Zij was al bewust dat dat ‘zalig gevoel’ een innerlijke toestand was – onafhankelijk van groeperingen en dogmas. Zij was ook al getuige van de hypocrisie van de mensen die de dienst bij woonde en al op de stoep voor het gebouw de boodschap met de voeten veegden.

Haar zoektocht leidde haar naar veel verschillende vormen en tradities maar zo snel het duidelijk was dat er geen acceptatie was van anders gezinden  om hen een gelijkwaardige plaats toe te staan zo wel op aarde als in de hemel wist zij dat dit niet naar spirituele thuis was.

Vele jaren volgde zij haar eigen innerlijke wijsheid en liet de zoektocht los. Uiteindelijk vroegen traumas van vroeger om transformatie en dit leidde haar op een natuurlijke manier tot de weg van de Inayati Soefis. Toen zij haar eerste boek las van Inayat Khan werd het haar duidelijk dat ze hier haar spirituele familie gevonden had. Een familie die verbonden was met ALLEN. Een weg met diepe wortels in  de Eenheid van Religieuze Idealen. Het pad van het Hart. Sinds 1994 wandelt zij het Pad van het Westerse Soefisme, eerst binnen de Soefi Beweging en later met de Sufi Ruhaniat International. Zij wandelt ook de pad van de Mevlevi Order of America.

Voor Zubin Nur is het beoefenen van ‘Zikr’ een steeds verdiepende manier om te leven.  Deze oefening komt van de Islam. Zikr betekent ‘Herinnering’. Het is de oefening van herinnering. De woorden die gebruikt worden betekenen: “Er is niets, wat niet deel is van de Divijn (Goddelijke) Eenheid.” Hoe meer de oefening gedaan wordt hoe dieper wordt de bewustwording, hoe sterker het verbondenhied is tussen oefenen en de waarheid ervan die ervaren wordt in het dagelijkse leven.

De weg die Zubin Nur gevolgd heeft, heeft een diepe verbondenheid met het Divijn Vrouwelijke ontvouwd. (Al aanwezig in haar kindheid, en later steeds meer bewust en belichaamd.) De combinatie hiervan met de oefening van de ‘patriarchische’ tradities heeft haar realisatie verdiept dat het Divijn Vrouwelijk nooit ‘weg was’ ~ maar steeds gewacht heeft, gewacht om herinnerd te worden. Zij was er altijd, verborgen in de Kyrie Eleison en Ave Maria, de Zikr en Ishq (Divijn Liefde) en de Shema. In de natuur is ze niet eens verstopt ~ velen van ons hadden geen oog voor haar Aanwezigheid ~ bezig als we waren met de techniek en de industrie.  De tijd is nu rijp om de twee weer in harmonie te brengen. Om onze hoogste realisatie te belichamen door de Eenheid van het Geheel te herinneren.

Er is niets dat niet een deel is van het Geheel. Dit is een uitdaging voor onze moderne ‘minds’, die zo gewend zijn om alles onder te verdelen in doosjes en afdelingen. Toch kan het zijn dat we veel tijd en energie verspillen door alles in de dozen en in die afdelingen te willen houden, in plaats van gewoon ‘te zijn met dat was is’. We zijn veelal geboren in een bepaalde arrogantie, dat gelooft dat wij de ‘top’ zijn van de evolutionaire ketting. Dit concept dient ons en onze mooie planeet ook niet. Het dient onze diepste behoeften niet en leidt ons niet naar nieuwe oplossingen voor de toekomst. Het is tijd voor de pad van het ‘ontleren’ op dat we het bruikbare mogen oogsten en de Wijsheid die we vergeten zijn op weg hiernaar toe mogen herinneren. Wij mensen zijn veel vergeten, toch is veel van deze Wijsheid opgeslagen voor ons in het Steen en in het Water van onze planeet. Zij wacht ook op onze terugkeer naar deze Herinnering.

Dit is het doel van deze site en van Zubin Nur’s werk. Dit is ook ware doel om werkelijk jezelf te worden, bewust van jouw plaats in het geheel en van hoe jij, jouw daden en gedachten een verschil maken in het Geheel; de Yin & de Yang; Shiva & Kali; Christus & Maria; de Licht & de Duisternis; de sterke kracht van Mohammed (vrede zij met hem) en de tedere bewustzijn van Zijn empowerment van de vrouwen van zijn tijd.

Zubin Nur’s ervaring en geloof is dat het Pad van Spirituele Ontwikkeling een persoonlijke pad is die niet vergeleken of gekopieerd kan worden. Het is een persoonlijk iets. Dit is haar houding tijdens het begeleiden/aanmoedigen/ en ondersteuning van mensen. Spirituele Ontwikkeling is een innerlijke pad, van ervaring van Divijn Eenheid. Terwijl het persoonlijk is, kan het van waarde zijn om te spiegelen met een ander, te voelen dat er ondersteuning voor jouw persoonlijke pad is en te kijken in de spiegel van de ogen en oren van het Hart. Dit is het werk wat Zubin Nur je aanbiedt. Niemand kan het voor je doen maar je mag wel om hulp en begeleiding vragen onderweg.

Moge jouw reis een fijne reis zijn, en moge je De Eenheid voelen op jouw pad,
Zubin Nur